Home » 11 tháng đầu năm, nhà đầu tư ngoại đăng ký góp vốn, mua cổ phần hơn 4 tỷ USD
vốn đầu tư ngoại

11 tháng đầu năm, nhà đầu tư ngoại đăng ký góp vốn, mua cổ phần hơn 4 tỷ USD

bởi Farmvina Biz

Theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê, tính đến ngày 20/11/2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 25.14 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong giai đoạn này, vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt tổng giá trị góp vốn 4.08 tỷ USD, giảm 7% so cùng kỳ năm trước. Giá trị góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp là 2.12 tỷ USD. Đồng thời, nhà đầu tư nước ngoài đã mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị gần 2 tỷ USD.

Trong đó, vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.43 tỷ USD, chiếm 35.1% giá trị góp vốn; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 955.9 triệu USD, chiếm 23.4%; các ngành còn lại 1.69 tỷ USD, chiếm 41.5%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong 11 tháng năm 2022 ước tính đạt 19.68 tỷ USD, tăng 15.1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 11 tháng trong 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 15.52 tỷ USD, chiếm gần 79% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.44 tỷ USD, chiếm 7.3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 1.43 tỷ USD, chiếm 7.3%.

Bài Viết Liên Quan

Để Lại Bình Luận