Home » Cổ phiếu LUT bị đình chỉ giao dịch từ 05/12
cổ phiếu LUT

Cổ phiếu LUT bị đình chỉ giao dịch từ 05/12

bởi Farmvina Biz

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo đình chỉ giao dịch cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (HNX: LUT) từ ngày 05/12/2022.

Lý do là tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Công ty phải giải trình nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch và công bố thông tin.

Trước đó, từ ngày 10/05/2021, cổ phiếu LUT bị đưa vào diện cảnh báo do chậm nộp BCTC năm 2020 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với quy định.

Cổ phiếu LUT bị duy trì diện cảnh báo từ ngày 15/09/2022, do Công ty chậm nộp BCTC bán niên đã được soát xét quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Đến ngày 22/09/2022, cổ phiếu LUT bị chuyển sang diện kiểm soát do tổ chức niêm yết chậm nộp BCTC bán niên đã được soát xét quá 30 ngày.

Từ ngày 25/10/2022, LUT bị đưa vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ vì cổ phiếu thuộc diện bị hạn chế giao dịch và lỗ sau thuế 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2022 bán niên được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là số âm.

Kết quả kinh doanh quý 3/2022 của LUT cũng mang màu ảm đạm khi không có doanh thu. Công ty cho biết nguyên nhân không có doanh thu do đang tái cơ cấu toàn bộ bộ máy hoạt động sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, qua đó tạo tiền đề phát triển cho các dự án mới đi vào hoạt động hiệu quả hơn.

Do quý 3 không có doanh thu để bù đắp chi phí nên Công ty lỗ sau thuế hơn 1.32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 715 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, LUT lỗ sau thuế hơn 18.6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 1.56 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ 2022, LUT đặt mục tiêu doanh thu và lãi sau thuế đạt lần lượt 120 tỷ đồng và 800 triệu đồng, tăng 52% và gấp 3.4 lần kết quả năm 2021.

Nguồn: VietstockFinance

Bài Viết Liên Quan

Để Lại Bình Luận