Home » Phân tích kỹ thuật Vàng, Forex, Coin, Stock
phân tích

Phân tích kỹ thuật Vàng, Forex, Coin, Stock

bởi Farmvina Biz

NHẬN ĐỊNH XAU/USD : chờ đợi cơ hội SELL

Khuyến nghị SELL tại vùng giá 1765, SL 1786, TP 1727

 

NHẬN ĐỊNH EUR/USD : chờ đợi cơ hội SELL

Khuyến nghị SELL tại vùng giá 1.0276, SL 1.0481, TP 1.0093

 

NHẬN ĐỊNH AUD/USD : chờ đợi cơ hội SELL

Khuyến nghị SELL tại vùng giá 0.6683, SL 0.6771, TP 0.6584

 

NHẬN ĐỊNH NZD/USD : chờ đợi cơ hội BUY

Khuyến nghị BUY tại vùng giá 0.6209, SL 0.6063, TP 0.6352

 

NHẬN ĐỊNH BTC/USD : chờ đợi cơ hội SELL

Khuyến nghị SELL tại vùng giá 17065, SL 18173, TP 15632

 

NHẬN ĐỊNH ETH/USD : chờ đợi cơ hội SELL

Khuyến nghị SELL tại vùng giá 1291, SL 1400, TP 1071

 

NHẬN ĐỊNH SPX: chờ đợi cơ hội BUY

Khuyến nghị BUY tại vùng giá 4031, SL 3907, TP 4177

 

NHẬN ĐỊNH #AAPL #APPLE : chờ đợi cơ hội SELL

Khuyến nghị SELL tại vùng giá 150, SL 157, TP 134

Nguồn: iUnicorn Capital

Bài Viết Liên Quan

Để Lại Bình Luận