Home » Thuế môn bài: Cách tính và cách nộp
thuế môn bài

Thuế môn bài: Cách tính và cách nộp

bởi Farmvina Biz

Thuế môn bài là gì? Cách tính thuế môn nài như thế nào? Khi nộp thuế môn bài bặt buộc phải viết ủy nhiệm chi hằng nộp bằng tiền mặt tại ngân hàng?

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là loại thuế mà tổ chức hoặc cá nhân phải đóng hằng năm dựa trên mức vốn điều lệ đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Là một khoản phí trực thu, tính trên Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Mức thuế phí môn bài là bao nhiêu?

Theo quy định của Thông tư 302/2016/TT-BTC, mức thuế môn bài mà tổ chức, cá nhân phải đóng được tính như sau:

Mức phí môn bài của đối tượng doanh nghiệp

 

Hạn mức phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình

Đối với đối tượng là cá nhân, hộ gia đình. Mức lệ phí môn bài tính trên doanh thu dự đoán hằng năm, như sau:

Thời hạn nộp thuế môn bài

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí thuế môn bài

Theo quy đinh tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định 22/2020 sửa đổi và Khoản 1, Điều 5 của NĐ 139/2016/NĐ-CP quy định về thời gian nộp tờ khai lệ phí thuê môn bài như sau:

Nếu doanh nghiệp thành lập sau ngày 30 tháng 11 thì nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau. Ví dụ: Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2021 sẽ được miễn nộp lệ phí môn bài năm 2021. Doanh nghiệp này phải nộp tờ khai lệ phí môn bài đầu tiên trước ngày 30/01/2022.

Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài.

Thời hạn nộp thuế môn bài

Cũng theo điểm mới của Nghị Định 22/2020/NĐ-CP thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

Cách nộp thuế môn bài

Hiện tại có 2 cách nộp thuế môn bài mà doanh nghiệp, cá nhân có thể thực hiện:

(1) Nộp tiền mặt vào tài khoản của Kho bạc nhà nước tại ngân hàng;

(2) Chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của công ty;

Bài Viết Liên Quan

Để Lại Bình Luận